The Pirate Bay-skaparna i HD

The Pírates Bay's logotyp.

En av de tre dömda männen bakom sajten The Pirate Bay överklagar hovrättsdomen till Högsta Domstolen. Carl Lundströms advokat Per E Samuelsson uppger för P3 Nyheterna att Lundström varken accepterar den straffrättsliga eller skadeståndsmässiga domen.

Tre av de fyra männen bakom The Pirate Bay dömdes till fängelse och mångmiljonskadestånd till film- och musikbranschen.Länk: http://www.metro.se/se/article/tt/2010/12/20/piratebay/


En glädjes dag för alla fildelare!

Fakevirusgenomscanningar

Detta är vanligt. Har googlat lite och satt ihop en lista över de vnaligaste fakevirusgenomscanningarna:

http://img121.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=2da0kfa.jpgDirektlänk: http://img121.imageshack.us/g/2da0kfa.jpg/

Bränna en skiva

Vilket CD- eller DVD-format ska jag använda?

I den här artikeln
 • Välj rätt skiva och format för dina behov
 • Förstå skillnaden mellan skivformaten Live File System och Hanterat
 • Varför finns det olika versioner av formatet Live File System?
 • Vad är det för skillnader mellan de olika typerna av CD- och DVD-skivor?

Vilket skivformat du ska använda bestäms av den dator eller enhet där du tänker använda skivan när den har bränts. Mer information om hur du bränner en CD eller DVD i Windows finns i avsnittet Bränna en CD eller DVD i Utforskaren.

Följande avsnitt beskriver hur du avgör vilket format du ska använda när du bränner en dataskiva (en typ av skiva som är bra för att lagra, arkivera och dela filer bland olika datorer och enheter) i Utforskaren. Om du vill skapa andra typer av skivor, till exempel en video-DVD-skiva (och spela upp på en vanlig DVD-spelare) eller en ljud-CD (och spela upp på en vanlig CD-spelare), behöver du använda ett annat program eller en annan funktion i Windows.

Välj rätt skiva och format för dina behov

Välj det exempel i tabellen nedan som bäst beskriver din situation. Därefter sätter du i den rekommenderade skivan och väljer rätt skivformat när du förbereder skivan för bränning.

Vilken typ av inspelningsbar skiva du bör använda beror på flera olika faktorer, bland annat:

 • De typer av inspelningsbara skivor som fungerar med brännaren.

 • Den skivenhet på datorn eller enheten som du tänker använda skivan på när den har bränts och de typer av inspelningsbara skivor som datorn eller enheten kan läsa.

 • Den totala storleken för alla filer som du tänker bränna på en skiva.

  En vanlig inspelningsbar CD-skiva rymmer 650–700 MB medan en vanlig inspelningsbar DVD-skiva rymmer mer än sex gånger så mycket, ungefär 4,7 GB. Det totala mängden skivutrymme som du kan använda när du vill bränna filer på skivan är dock mindre än den mängd som ofta visas på skivan. Det beror på att skivans kapacitet beräknas på ett annat sätt när den används i en dator. En vanlig DVD-R-skiva som till exempel har en angiven skivkapacitet på 4,7 GB kan bara lagra ungefär 4,37 GB data på skivan.

I följande tabell beskrivs olika alternativ du kan välja mellan när du ska bränna en CD eller en DVD samt råd om vilket format du bör använda.

Om du vill

Använd det här

Bränna alla slags filer och använda skivan i en dator med Windows XP eller senare.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format:‌ Live File System

Bränna alla slags filer och använda skivan i alla slags datorer, inklusive datorer med versioner av Windows som är äldre än Windows XP.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format: Hanterat

Bränna alla slags filer och använda skivan i en dator med Windows Vista eller senare.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format:‌ Live File System eller Hanterat

Bränna musik eller bilder och använda skivan i vanliga CD-, DVD- eller Blu-ray-spelare som kan spela MP3-filer och visa digitala bilder.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW eller DVD+RW

Format: Hanterat

Bränna musik eller bilder och använda skivan i alla slags datorer, inklusive datorer med versioner av Windows som är äldre än Windows XP.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW eller DVD+RW

Format: Hanterat

Kunna lägga till och ta bort en eller flera filer flera gånger (som du kan med en USB-flash-enhet) och använda skivan i en dator med Windows XP eller senare.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW eller DVD-RAM

Format: Live File System

Kunna lägga till och ta bort en eller flera filer flera gånger (som du kan med en USB-flash-enhet) och använda skivan i en dator med Windows 7.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format: Live File System

Lämna en skiva i datorns brännare och kopiera filer till den vid behov, t.ex. vid säkerhetskopiering.

Skiva: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD+R, DVD+R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, BD-R eller BD-RE

Format: Live File System

Förstå skillnaden mellan skivformaten Live File System och Hanterat

När du ska välja ett skivformat är det bra att förstå skillnaderna mellan formaten så att du kan välja rätt format för den skiva som du ska bränna. Det är ofta enklare att använda formatet Live File System eftersom det går att kopiera valda filer direkt, så ofta som du vill, precis som du kan med en USB-flash-enhet. Skivor med formatet Live File System kan dock inte användas i alla datorer eller i CD-, DVD- eller Blu-ray-spelare. Använd den här guiden för att lära dig förstå skillnaden mellan Live File System och Hanterat:

Skivor som formaterats med alternativet Live File System:

 • Har detta alternativnamn i dialogrutan Bränn en skiva: Som en USB-flash-enhet.

 • Fungerar som en USB-flash-enhet, vilket betyder att du kan kopiera filer till skivan direkt och inte behöver bränna dem senare.

 • Du kan ta bort en fil, flera filer eller alla filer. Mer information finns om hur du raderar filer från en skiva finns i avsnittet Ta bort filer från en CD eller DVD.

 • Bekvämt om du vill ha en skiva i CD-, DVD- eller Blu-ray-brännaren och kopiera filer vid behov.

 • Är enbart kompatibla med Windows XP och senare versioner av Windows.

 • Är inte tomma efter att de har formaterats.

Skivor som formaterats med alternativet Hanterat:

 • Har detta alternativnamn i dialogrutan Bränn en skiva: Med en CD-/DVD-spelare.

 • Kopierar inte filerna direkt, vilket betyder att du måste välja hela samlingen med filer som du vill kopiera till skivan och sedan bränna dem allihop på en gång.

 • Du kan inte ta bort bara en fil eller några filer. Alla filer på skivan tas bort. Mer information om hur du tar bort filer från en skiva finns i avsnittet Ta bort filer från en CD eller DVD.

 • Bekvämt om du vill bränna ett stort antal filer, t.ex. en musik-CD.

 • Kompatibla med andra datorer och hemelektronikenheter, t.ex. CD-, DVD- och Blu-ray-spelare.

Varför finns det olika versioner av formatet Live File System?

Varje version av formatet Live File System är kompatibel med olika operativsystem. Beroende på vilka datorer du tänker använda skivorna i, kan du behöva välja en annan version av Live File System. Om du tänker använda skivan i en senare version av Windows behöver du dock inte ändra den Live File System-version du använder. Om du behöver göra skivor som är kompatibla med äldre versioner av Windows kan du använda tabellen nedan och välja den Live File System-version som passar dina behov:

I följande tabell beskrivs Live File System-versionerna samt lämplig användning för dem.

Live File System-version (UDF)

Bäst för

1.50

Den här versionen är kompatibel med Windows 2000 (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98.

2.00

Den här versionen är kompatibel med Windows XP (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98 och Windows 2000.

2.01

Det här är standardversionen, som är kompatibel med Windows XP (och senare) och Windows Server 2003 (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör Windows 98 och Windows 2000.

2.50

Den här versionen är utformad för Windows Vista (och senare). Den kanske inte är kompatibel med datorer som kör tidigare versioner av Windows.

Mer information om hur du formaterar en skiva finns i avsnittet Formatera en CD eller DVD.

Vad är det för skillnader mellan de olika typerna av CD- och DVD-skivor?

I följande tabell beskrivs de olika typerna av CD- och DVD-skivor. Den innehåller också information om hur skivorna lämpligast används.

Skiva:

Allmän information

Kapacitet

Kompatibilitet

CD-ROM

Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en CD-ROM-skiva.

650 MB

Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

CD-R

Det går att bränna filer till en CD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

650 MB

700 MB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

CD-RW

Du kan skriva filer till en CD-RW-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att bränna och ta bort filer från en CD-RW-skiva många gånger.

650 MB

Kompatibel med många datorer och enheter.

DVD-ROM

Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en DVD-ROM-skiva.

4,7 GB

Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

DVD-R

Det går att bränna filer till en DVD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

4,7 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.

DVD+R

Det går att bränna filer till en DVD+R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

4,7 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och enheter.

DVD-RW

Du kan bränna filer till en DVD-RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från DVD-RW-skiva många gånger.

4,7 GB

Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och enheter.

DVD+RW

Du kan bränna filer till en DVD+RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från en DVD+RW-skiva många gånger.

4,7 GB

Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och enheter.

DVD-RAM

Du kan bränna filer till en DVD-RAM-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. En DVD-RAM-skiva kan brännas och raderas flera gånger.

2,6 GB

4,7 GB

5,2 GB

9,4 GB

DVD-RAM-skivor kan vanligen bara användas i DVD-RAM-enheter och kanske inte fungerar i DVD-spelare och andra enheter.

DVD-R DL

Det går att bränna filer till en DVD-R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

8,5 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och många nyare DVD-spelare.

DVD+R DL

Det går att bränna filer till en DVD+R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.

8,5 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och många nyare DVD-spelare.

BD-R

Det går att bränna filer till en BD-R-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

25 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

BD-R DL

Det går att bränna filer till en BD-R DL-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.

50 GB

Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

BD-RE

Du kan bränna filer till en BD-RE-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE-skiva många gånger.

25 GB

Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

BD-RE DL

Du kan bränna filer till en BD-RE DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE DL-skiva många gånger.

50 GB

Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Mer information om hur du ställer in alternativen för att stänga en session när en skiva matas ut finns i avsnittet Stänga eller slutföra en CD eller DVD.

Obs!

 • Om en Blu-ray-skiva ska kunna läsas i en annan dator måste den datorn ha en Blu-ray-brännare. Om en DVD-skiva ska kunna läsas i en annan dator måste den datorn ha en DVD eller Blu-ray-enhet. CD-skivor kan användas både i CD- och DVD-enheter samt i de flesta (men inte alla) Blu-ray-enheter.


Artikel hämtad från hjälpcentret i Windows 7.
För att öppna Windows hjälp och support öppna "KÖR" (Windowstangenten + R eller Startmenyn --> Kör) och skriv in " HelpPane.exe " och klicka Kör. Sök på " Bränna en skiva " för mer infomation.

Tack!

Filtyper

Får hänvisa till denna sida: http://www.mantex.co.uk/2009/10/31/common-file-types/ (de vanligaste filtyperna)
En sida till som har ännu fler filtyper och mer detaljerade beskrivningar är: http://www.cryer.co.uk/file-types/

Filtyper som inte är med:

.iso
.nrg
.img
.mds

Alla dessa är skivavbildningsfiler, d.v.s. en enda stor fil som är en klon av en DVD-/CD-/Blu-ray-skiva. För att kunna läsa av innehållet, öppna den i WinRar eller 7-zip.
Fördelen är att man slipper allt kopierande med mappar och undertexter (subs/subtitles). Du matar bara in en tom CD-/DVD-/Blu-ray-skiva och öppnar skivavbildningsfilen i en brännare (Nero, isoburn, mm) och bränner en klon av den ursprungliga CD-/DVD-/Blu-ray-skivan med ALLA menyer och undertexter. Inget kopierande och jagande efter undertexter! Allt kommer med!

Det finns program som kan öppna filerna i skivavbildningsfilen. Man kan ju packa upp den i WinRar eller 7-zip, men man kan också öppna i program såsom DVDShrink. DVDShrink kan även göra en skivavbildningsfil.


Höre gött nu!

Ordlista

Ordlista

 

Källa – lagringsmedia, en hårddisk/USB-minne/CD/DVD, mm där data lagras

 

Klient – ett program (.exe) som hämtar och skickar data från och till en källa

 

Filsystem – En källa kan vara i en massa olika filsystem, i Windows används NTFS, men det finns också:

RAW (detta är rådata, det filsystem som de flesta bygger på, om en hårddisk har detta filsystem har den troligtvis kraschat – kör ett Recovery-program (t.ex. GetDataBack) och formatera om den till rätt filsystem)

FAT (detta använder en del USB- lagringsenheter)

CDFS (CD-skivor och vissa USB-lagringsenheter använder detta)

 

Svärm – en grupp klienter som skickar och tar emot delar av filer

 

VPN – en Internettjänst som tilldelar användaren ett slumpmässigt IP-nummer/IP-adress ifrån tjänstens databas och döljer det riktiga.

 

Databas – en källa med lagrad data

 

Index – indexerad databas är en databas då innehållet har indexerats (blivit listad)

 

Seedbox - en hyrd server som används för att öka en ned-/uppladdningshastighet

 

Filtyp - en typ/sort fil word-fil, jpg/gif-fil, mm


Hastighet: Hur mycket kan man seeda?

Jag har sett ganska många trådar där personer frågar hur fort de kan ladda ner/upp med den hastighet de har och eftersom jag inte har något liv och behövde något att göra så har jag nu gjort en fin sammanställning över de vanligaste hastigheterna.
För förklaringar till hur jag räknat ut detta, bläddra ner till under hastigheterna.

Obs!
Detta är de teoretiska maxhastigheterna vid överföring via TCP/IP över Ethernet med overheadstorlekar på paketen medräknade (se förklaring längre ner).

Eftersom de flesta (främst ni med ADSL) inte når upp till sitt maximum så räkna med ungefär 10% feldifferens. Ta värdet för eran lina gånger 0,9.

Sedan gäller även alla dessa värden om du har datorn på 24/7 och ligger med full hastighet hela tiden!
Har du den på:
6h om dygnet, ta värdet gånger 0,25.
12h om dygnet, ta värdet gånger 0,5.
18h om dygnet, ta värdet gånger 0,75.•  0,4Mbit/s
-------------------------------
= 46KiB/s -/- 0,045MiB/s
På en timme: 163MiB
På ett dygn: 3,82GiB
På en vecka: 26,7GiB
På en månad: 114GiB
På ett år: 1,36TiB

•  0,5Mbit/s
-------------------------------
= 58KiB/s -/- 0,057MiB/s
På en timme: 204MiB
På ett dygn: 4,77GiB
På en vecka: 33,4GiB
På en månad: 143GiB
På ett år: 1,70TiB

•  0,8Mbit/s
-------------------------------
= 93KiB/s -/- 0,091MiB/s
På en timme: 326MiB
På ett dygn: 7,64GiB
På en vecka: 53,5GiB
På en månad: 229GiB
På ett år: 2,72TiB

•  1,0Mbit/s
-------------------------------
= 116KiB/s -/- 0,113MiB/s
På en timme: 407MiB
På ett dygn: 9,55GiB
På en vecka: 66,8GiB
På en månad: 286GiB
På ett år: 3,40TiB

•  2,0Mbit/s
-------------------------------
= 232KiB/s -/- 0,226MiB/s
På en timme: 815MiB
På ett dygn: 19,1GiB
På en vecka: 133GiB
På en månad: 573GiB
På ett år: 6,81TiB

•  2,5Mbit/s
-------------------------------
= 290KiB/s -/- 0,283MiB/s
På en timme: 1 018MiB
På ett dygn: 23,9GiB
På en vecka: 167GiB
På en månad: 716GiB
På ett år: 8,51TiB

•  3,0Mbit/s
-------------------------------
= 348KiB/s -/- 0,339MiB/s
På en timme: 1 222MiB
På ett dygn: 28,6GiB
På en vecka: 201GiB
På en månad: 859GiB
På ett år: 10,2TiB

•  5,0Mbit/s
-------------------------------
= 579KiB/s -/- 0,566MiB/s
På en timme: 1,99GiB
På ett dygn: 47,7GiB
På en vecka: 334GiB
På en månad: 1,40TiB
På ett år: 17,0TiB

•  10Mbit/s
---------------------------------
= 1 159KiB/s -/- 1,13MiB/s
På en timme: 3,98GiB
På ett dygn: 95,5GiB
På en vecka: 668GiB
På en månad: 2,80TiB
På ett år: 34,0TiB

•  20Mbit/s
---------------------------------
= 2 318KiB/s -/- 2,26MiB/s
På en timme: 7,96GiB
På ett dygn: 191GiB
På en vecka: 1,31TiB
På en månad: 5,59TiB
På ett år: 68,1TiB

•  24Mbit/s
---------------------------------
= 2781KiB/s -/- 2.72MiB/s
På en timme: 9.55GiB
På ett dygn: 229GiB
På en vecka: 1.57TiB
På en månad: 6.71TiB
På ett år: 81.7TiB

•  30Mbit/s
---------------------------------
= 3 476KiB/s -/- 3,39MiB/s
På en timme: 11,9GiB
På ett dygn: 286GiB
På en vecka: 1,96TiB
På en månad: 8,39TiB
På ett år: 102TiB

•  50Mbit/s
---------------------------------
= 5 794KiB/s -/- 5,66MiB/s
På en timme: 19,9GiB
På ett dygn: 477GiB
På en vecka: 3,26TiB
På en månad: 14,0TiB
På ett år: 170TiB

•  100Mbit/s
-----------------------------------
= 11 588KiB/s -/- 11,32MiB/s
På en timme: 39,8GiB
På ett dygn: 955GiB
På en vecka: 6,53TiB
På en månad: 28,0TiB
På ett år: 340TiB

•  1Gbit/s
--------------------------------------
= 115 881KiB/s -/- 113,17MiB/s
På en timme: 398GiB
På ett dygn: 9,32TiB
På en vecka: 65,3TiB
På en månad: 280TiB
På ett år: 3 403TiBInformation
• Mbit/s -> MiByte/s
När vi pratar överföringshastigheter så är det S​I​-​p​r​e​f​i​x​e​n som användas:
k = Kilo = 10^3 = 1 000
M = Mega = 10^6 = 1 000 000
G = Giga = 10^9 = 1 000 000 000

När vi pratar om storlekar i datorn är det de b​i​n​ä​r​a prefixen som ska användas:
Ki = Kibi = 2^10 = 1 024
Mi = Mebi = 2^20 = 1 048 576
Gi = Gibi = 2^30 = 1 073 741 824

Obs!
I stort sett överallt i datorn där ni kan utläsa k/M/G borde det egentligen vara Ki/Mi/Gi.
Det är även tack vare detta som det "försvinner" kapacitet från era hårddiskar. (Tillverkarna går efter S​I​-​p​r​e​f​i​x​e​n och datorn efter de binära)

Det är här den stora förvirringen uppstår. När de flesta räknar om hastigheten delar de helt enkelt bara sina Mbit med åtta, vilket ger fel svar just för användningen av de olika prefixen.

Ett exempel (Utan overhead medräknat):
De flesta tar (10Mbit/s) / 8 = 1,25MiB/s - Fel!

För att göra rätt så måste vi först räkna bort prefixen och sedan lägga till dem igen:
10Mbit/s = 10 000 000bit/s
(10 000 000bit/s) / 8 = 1 250 000byte/s
(1 250 000byte/s) / 2^20 = 1,192MiB/s

• TCP/IP över Ethernet
Bittorrent-protokollet använder sig av TCP/IP som (oftast) går över Ethernet.
När data skickas med detta så behöver varje paket innehålla vissa delar utöver datan du skickar. Både T​C​P och IP behöver båda 20 bytes var för det. Så med en MTU på 1500 byte (normal storlek) så är 1460 av dessa 1500 själva datan du vill skicka. Även E​t​h​e​r​n​e​t behöver extra data, som i det här fallet är 38 bytes. Så den effektiva överföringen blir då 1460/1538 = 94,93%Uppdaterade hela sammanställningen då jag tidigare räknat lite fel och även inte tagit med overheaden i beräkningarna. Är det något som är fel eller låter galet får ni gärna säga till :)

 

Tagen från swebits.org


Snart är det jul...

.. och det är bara att fildela på!! :)

Screenshot på seedande klient och swebits.orgSåhär ser en klient (BiTTorrent) ut som seedar och swebits.org i webbläsaren Mozilla Firefox.

Bild tagen från Google bildsökning.

Eller kolla: http://img163.imageshack.us/img163/3425/drivesmeter.jpg

Skalman fildelar! :)Ja, vad kan man säga om detta?

Alla dessa ".rar"-filer..?

Hur i... gör man?? Jag har laddat ner en film, men har bara en ".rar"-fil och ".r01", ".r02", ".r03"-filer, osv.. Men jag vill ha en film i ".mp4"-format eller i ".avi"-format.

Enkelt, detta är ett vanligt problem för nybörjare, men det är inte så svårt.

Kolla dessa bilder:
http://i170.photobucket.com/albums/u261/321obbig/Unrar_1.gif
http://i170.photobucket.com/albums/u261/321obbig/Unrar_2.gif
http://i170.photobucket.com/albums/u261/321obbig/Unrar_3.gif

Animerade bilder som visar exakt hur man packar upp filmerna med hjälp av WinRar.

Uppdaterad trackerlista (de nyaste trackerna med krypterad anslutning!)

http://open.tracker.thepiratebay.org/

http://tracker.torrentfr.org:56666/announce

http://denis.stalker.h3q.com:6969/announce

http://www.torrentsnipe.info:2701/announce

http://www.torrent-downloads.to:2710/announce

udp://denis.stalker.h3q.com:6969/announc­e

http://www.sumotracker.com/announce

http://inferno.demonoid.com:3417/announce

http://pirates.sumotracker.com/announce

http://inferno.demonoid.com:3411/announce

udp://tracker.thepiratebay.org:80/announ­ce

http://91.191.138.2:80/announce

http://91.191.138.8:80/announce

http://vlv.tv.tracker.prq.to:80/announce

http://77.247.176.151:80/announce

http://77.247.176.132:80/announce

http://tracker.thepiratebay.org:6969/announce

http://tracker.mightynova.com:80/announce

http://tracker.bittorrent.com/announce

udp://tracker.publicbt.com:80/announce

http://tracker.publicbt.com/announce

http://tracker.openbittorrent.com/announce

udp://tracker.openbittorrent.com:80/announce

http://bt1.the9.com:6969/announce

http://tpb.tracker.prq.to:80/announce.php

http://denis.stalker.h3q.com:6969/announce.php

http://denis.stalker.h3q.com:6969/announce

http://torrent-download.to:5869/announce.php

http://tracker1.torrentum.pl:6969/announce

http://tv.tracker.prq.to:80/announce

http://tv.tracker.prq.to:80/announce.php

http://tv.tracker.prq.to/announce.php

http://tracker.prq.to:80/announce.php

http://torrent-download.to:5869/announce

http://tracker.prq.to:80/announce

http://tpb.tracker.prq.to/announce

http://tracker1.torrentum.pl:6969/announce

http://tpb.tracker.prq.to/announce.php

http://denis.stalker.h3q.com:6969/announce

http://tracker.openbittorrent.com/announce

http://tracker.prq.to/announce

http://tpb.tracker.prq.to:80/announce

http://tracker.torrent.to:2710/announce.php

http://tracker.prq.to/announce

http://tv.tracker.prq.to/announce

http://torrent-download.to:5869/announce

http://tracker.torrent.to:2710/announce

http://tv.tracker.prq.to/announce

http://tracker.prq.to/announce.php

http://www.sumotracker.com/announce

http://exodus.desync.com/announce

http://btfans.3322.org:8080/announce

http://eztv.tracker.prq.to/announce

http://bigtentracker.com:8080/announce

http://open-tracker.appspot.com/announce

http://pow7.com/announce

http://10.rarbg.com/announce

http://dotehwerk.appspot.com/announce

http://3dhomejoe.us.to/torrent/tracker.php/announce

http://antidenim.appspot.com/announce

http://artificial.intelligence.tracker.prq.to/announce

http://fordred1.appspot.com/announce

http://kbox.ath.cx/announce.php

http://bt.home-ix.ru/announce

http://mininexushd.appspot.com/announce

http://exodus.1337x.org/announce

http://gemini.tracker.prq.to/announce

http://nemesis.1337x.org/announce

http://memtracker.appspot.com/announce

http://exodus.desync.com/announce

http://area51.tracker.prq.to/announce

http://promitheas.tracker.prq.to/announce

http://livepot.co.kr/livepot/tracker/announce

http://4lvgfhrfoecoku2w.tor2web.com/announce.php

http://dances.with.wolves.tracker.prq.to/announce

http://artificial.intelligence.tracker.prq.to/announce

http://tracker.irc.su/announce

Fredag!

Idag är det fredag, så fildela på!

Sweninjaz uppe!

Sweninjaz är uppe igen, inkl. tracker! JIPPIE!

ALLA dokument

Äntligen finns ALLA mina dokument om fildelning på http://www.maxupload.com/files/FLGs1291484275.html ...

LADDA NER!

Nya trackers hittar ni på...

http://trackers.opentracker.us/master-list.php

Sweninjaz nere?

Ja, ingen vet.. Men vi hoppas att de inte har fegat ur efter TPB-domen..

RSS 2.0